Amatørkulturens dag

Amatørkulturens dag

Hele dagen
26. oktober 2024

Vi spiller ved Samrådet for Amatørkulturs arrangement "Amatørkulturens dag" på DOKK1. Vi ved endnu ikke hvornår vi skal spille. Arrangementet varer hele dagen og der vil være optræden med en lang række af Samrådets medlemsforeninger. Så deltag endelig i så meget som du har lyst til og mulighed for

Hack Kampmanns Plads 2
Aarhus C, 8000
Danmark

View full calendar